Domowa hodowla kotów rasy Devon Rex. Koty są pełnoprawnymi członkami naszej rodziny hodujemy je z miłości a nie z chęci zysku.Home Cattery Devon Rex breed. Cats are full members of our family, we breed them with love and not from a desire to profit
Reklamy


Devon Rex DRX

O Rasie:
Devon Rex to koty obok których nie można przejść obojętnie. Zawsze wzbudzają zainteresowanie nie tylko niesamowitym wyglądem duża głowa, wielkie uszy, wyraziste niemalże ludzkie oczy, lekko uśmiechnięta mordka i pofalowane futerko ale również swoim dostojeństwem i doskonałym charakterem. Powstały z naturalnej mutacji kota domowego. Mutacje takie obserwowano w Europie już w latach 30-tych (Berlin, Królewiec) a następnie w latach 50-tych w Anglii i Niemczech.
Devony wyhodowano w Angli. W roku 1960 pani Beryl Cox, miłośniczka kotów z miasteczka Buckfastleigh w hrabstwie Devonshire, dokarmiała koty między innymi na terenie nieczynnej kopalni cynku. Tam też zaobserwowała dziwnego kocura o pofalowanej sierści. Po jakimś czasie w ogródku jedna z jej podopiecznych urodziła kocięta. W miocie tym był śmieszny, dymny kocurek z kędzierzawym futerkiem. Zostawiła go w domu i nadała mu imię Kirlee. Wyrósł on na pięknego kocura o szerokiej głowie i wyglądzie skrzata. Kot ten wyglądał bardzo interesująco, a oprócz tego miał wspaniały niemalże psi charakter. Potrafił chodzić na smyczy i np. balansować na linie.

About Breed:
Devon Rex is a cat next to them can not be ignored. Always arouse interest not only looks amazing big head, big ears, expressive eyes, almost human, smiling slightly wavy coat and Mordka but also their dignity and great character. Resulting from natural mutation of a domestic cat. This mutation was observed in Europe in the 30's (Berlin, Königsberg) and then in the 50s in England and Germany.
Devons bred in England. In 1960, Mrs. Beryl Cox, a lover of cats from the town of Buckfastleigh in Devonshire, dokarmiała cats, among others in the abandoned zinc mine. There he observed a strange cat with wavy hair. After some time in the garden of one of her charges was born kittens. The litter that was funny, smoky boy with curly fur. She left him at home and gave him the name Kirlee. It grew into a beautiful cat with a broad head and looking gnome. This cat looked very interesting, and had an excellent addition to almost canine character. He was able to walk on a leash and balance on such lines.
Mrs Cox contacted the lady who lives near Stirling-Webb, owner of a cat Kalibunker - the first Cornisz Rex. Was covered with curly daughter Kalibunkera Kirlee boys and was born "beautiful litter" with a simple domestic cat fur. So it turned out that Kirlee Cornish Rex is not so what. In litters of domestic cats Kirlee and there were cats with curly fur. Associated it with his own daughter and curly it was the beginning of success. Brought out a new breed Devon Rex. These cats have crossed the cats burmańskimi and British to extend the breeding material. Since 1965, Devon Rex cats began to show on the English cat shows, and in 1967 was recognized as a distinct breed by the GCCF.

Reklamy

Pozycjonowanie tanio


Reklamy

Koń Armani
www.armani.bulok.info
Hodowla Kotów Rasowych DevoNeroPL | Devon RexPozycjonowanie |

Login


Reklama